ბრონის მოხსნა
  • თუ ჯავშანი გაუქმდება 10 ან მეტი დღით ადრე (მინიმუმ 240 საათით ადრე), თანხა გადამხდელს სრულად უბრუნდება.
  • თუ ჯავშანი ათ დღეზე ნაკლებ, მაგრამ 5 დღეზე მეტ დროში გაუქმდება, გადამხდელს უბრუნდება თანხის 50%. (მინიმუმ 120 საათით ადრე)
  • თუ ჯავშნის გაუქმება მოხდა 5 დღეზე ნაკლებ დროში გადამხდელს თანხა არ უბრუნდება.
  • თუ სტუმარი ნომერში შესვლის შემდეგ გადაწყვეტს უფრო ადრე წასვლას, წინასწარ გადახდილი დღეების თანხა არ დაუბრუნდება.